Blat z żywicy epoksydowej

Solidny blat z żywicy epoksydowej

Cechy:

1. Blat z żywicy epoksydowej jest odporny chemicznie z odpornością na wysoką temperaturę do 600 stopni

2. Blat z żywicy epoksydowej nie jest zbyt trudny w użyciu w laboratorium organicznym do ochrony szklanych naczyń

3. Obróbka końcowa jest łatwiejsza niż w przypadku ceramiki, a styczniki mogą wprowadzać niewielkie zmiany w miejscu instalacji

4. Blat z żywicy epoksydowej nie jest zbyt trudny w użyciu w laboratorium organicznym do ochrony szklanych naczyń

 

Solidny blat z żywicy epoksydowej

1. Materiał blatu z żywicy epoksydowej

Blat z żywicy epoksydowej Mytop jest wykonany głównie z wysokiej jakości żywicy epoksydowej i piasku kwarcowego. Przetwarzane poprzez odkurzanie i pieczenie w wysokiej temperaturze około 200 stopni. Po wyjściu jest integrowany z tym samym materiałem. Dopuszcza się polerowanie papierem ściernym, gdy gdzieś jest skorodowane chemicznie

2. Solidny rozmiar blatu epoksydowego

Model Tabela Biały
MT-EP-1 2450 * 1520 * 16 mm Czarny, biały
MT-EP-2 2450 * 1520 * 19 mm Czarny, biały
MT-EP-3 2450 * 1520 * 25 mm Czarny, biały
SEFA 3-2010 Klauzula 2.1 Wydajność testowania

Metoda A

W przypadku lotnych substancji chemicznych – wacik nasączony badaną substancją chemiczną umieszczono w jednouncjowej butelce (probówce 10 mm x 7 mm lub podobnym pojemniku). Pojemnik odwrócono na powierzchni badanego materiału na okres 24 godzin. Temperatura testu: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F). Metodę tę zastosowano dla rozpuszczalników organicznych.

Metoda B.

W przypadku nielotnej substancji chemicznej – Pięć kropli badanej substancji chemicznej
umieszczono na powierzchni badanego materiału. Substancja chemiczna była
przykryć szkiełkiem zegarkowym na okres 24 godzin.
Temperatura testu: 23° +/- 2°C (73° +/- 4°F) Ta metoda
został użyty do substancji chemicznych wymienionych poniżej innych niż rozpuszczalnik.

Ocena:

0 Brak wykrywalnych zmian w materiale
Poziom 1 Niewielka wykrywalna zmiana koloru lub połysku, ale bez zmian w funkcji lub trwałości powierzchni
Poziom 2 Wyraźnie dostrzegalna zmiana koloru lub połysku, ale bez znaczącego pogorszenia żywotności lub funkcji powierzchni
Poziom 3 Niepożądana zmiana wyglądu spowodowana odbarwieniem lub wytrawieniem, która może prowadzić do pogorszenia funkcji w dłuższym okresie czasu

Test nr. Chemical Metoda wykonania Ocena Komentarze
1 Octan, Amyl A 0 /
2 octan, etyl A 0 /
3 Kwas octowy, 98% B 0 /
4 Aceton A 0 /
5 Dwuchromian kwasu, 5% B 0 /
6 Alkohol, Butyl A 0 /
7 Alkohol, etyl A 0 /
8 Alkohol, metyl A 0 /
9 Wodorotlenek amonu, 28% B 0 /
10 Benzen A 0 /
11 Tetrachlorek węgla A 0 /
12 Chloroform A 0 /
13 Kwas chromowy,60% B 0 /
14 Krezol A 0 /
15 Kwas dichlorooctowy A 0 /
16 dimetyloformanid A 0 /
17 Dioksan A 0 /
18 Eter etylowy A 0 /
19 Formaldehyd, 37% A 0 /
20 Kwas mrówkowy, 90% B 0 /
21 Furfural A 0 /
22 Benzyna A 0 /
23 Kwas solny, 37% B 0 /
24 Kwas fluorowodorowy, 48% B 3 /
25 nadtlenek wodoru, 30% B 0 /
26 jod, nalewka B 0 /
27 Keton metylowo-etylowy A 0 /
28 Chlorek metylenu A 0 /
29 Monochlorobenzen A 0 /
30 Naftalen A 0 /
31 kwas azotowy, 20% B 0 /
32 kwas azotowy, 30% B 0 /
33 kwas azotowy, 70% B 0 /
34 Fenomen,90% A 0 /
35 Kwas fosforowy, 85% B 0 /
36 Azotan srebra, nasycony B 0 /
37 Wodorotlenek sodu, B 0 /
38 Wodorotlenek sodu,20% B 0 /
39 Wodorotlenek sodu, B 0 /
40 Wodorotlenek sodu, B 0 /
41 siarczek sodu, B 0 /
42 kwas siarkowy, 33% B 0 /
43 kwas siarkowy, 77% B 0 /
44 kwas siarkowy, 96% B 0 /
45 kwas siarkowy, 77% B 0 /
46 Toluen A 0 /
47 Trichloroetylen A 0 /
48 Ksylen A 0 /
49 Chlorek cynku, B 0 /

Chcesz teraz uzyskać stałą cenę blatu z żywicy epoksydowej?

Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać zapytanie
Przewiń do góry