Rozwiązanie laboratorium uniwersyteckiego

Rozwiązanie dla laboratoriów uniwersyteckich powinno tworzyć bezpieczne, wygodne i upiększone środowisko pracy w laboratorium. Obszar biurowy jest oddzielony od obszaru laboratoryjnego, czyli tworzy się obszar niekontrolowany i obszar kontrolowany. Obszary funkcjonalne laboratorium fizyko-chemicznego to przede wszystkim: obszar wstępnej obróbki próbek, pomieszczenie analiz chemicznych, pomieszczenie analiz aparaturowych i pomieszczenie odczynników,

Podstawowy projekt laboratorium uniwersyteckiego


A. Oddzielna część biurowa i część eksperymentalna;
B. Pomieszczenie do przetwarzania próbek jest oddzielone od pomieszczenia do analizy przyrządów;
C. Oddzielne pomieszczenia dla różnych typów pomieszczeń z przyrządami, które mogą ze sobą kolidować;
D. Należy oddzielić różne rodzaje pomieszczeń do przetwarzania próbek;
E. Pomieszczenie organiczne jest oddzielone od pomieszczenia odczynników nieorganicznych;
F. Oddzielny gaz palny i gaz niepalny;
G. Oddziel energię elektryczną używaną przez instrument od innej energii elektrycznej;
H. Instrumenty tego samego typu, które nie powodują zakłóceń, mogą być zaprojektowane w tym samym pomieszczeniu;
I. Instrumenty, które potrzebują zasilania gazem, powinny być zgromadzone w jak największym stopniu;

Produkty rozwiązań dla laboratoriów uniwersyteckich

Wyślij zapytanie o projekty laboratoriów uniwersyteckich

Przewiń do góry